ΠΟΙΈΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ;

...
Αν επιλέξετε το Βασικό ή Προηγμένο Σχέδιο, μπορείτε να πληρώσετε με Visa ή MasterCard.