ΠΏΣ ΜΠΟΡΏ ΝΑ ΞΈΡΩ ΕΆΝ ΚΑΙ ΠΌΣΕΣ ΦΟΡΈΣ Η ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ ΜΟΥ ΈΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕΊ;

...
Θα έχετε πρόσβαση σε μια πλατφόρμα αναφοράς σε πραγματικό χρόνο μέσα από το ταμπλό του εικονικού γραφείου σας που θα δείχνει την πρόοδο της οργανικής κυκλοφορίας της BiZiDEX, την εξέλιξη της κατάταξης σας, και την κίνηση που έχει δημιουργηθεί συνολικά στην ιστοσελίδα μας, και που αντικατοπτρίζει τους λογαριασμούς σας. * Βασικό και Προηγμένο Σχέδιο μόνο.