ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΊ Η ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ;

Εγγυημένη επιχορούμενη από την Χώρα τοποθέτηση 30 Μέρες έως 12 μήνες, Επιχορούμενη από την Πόλη Τοποθέτηση 30 Μέρες έως 12 μήνες, Τοπική Κατηγορία 30 Μέρες έως 12 μήνες.