BiZiDEX - CLB Khiêu vũ  và nhảy hiện đại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM.