BIZIDEX คืออะไร?

BiZiDEX คือดัชนีธุรกิจอย่างหนึ่ง สำหรับบริษัทขนาดเล็ก และบริษัทขนาดกลาง ที่จะเชื่อมต่อกับลูกค้า และทำให้ธุรกิจเหล่านั้นเติบโต เราเสนอตำแหน่งในไดเรกทอรีของ BiZiDEX และจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อแสดงจุดเด่น สนับสนุน และขับเคลื่อนลูกค้าที่มีศักยภาพมายังธุรกิจของคุณ และสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ เป็นการลงทะเบียนฟรี