ทางเลือกของการชำระเงินมีอะไรบ้าง?

...
ถ้าคุณเลือกใช้ แผนงานพื้นฐาน หรือ แผนงานก้าวหน้า คุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์ ได้