นโยบายการคืนเงินของ BIZIDEX คืออะไร ?

เราขอเสนอการรับประการคืนเงิน 100% ถ้าคุณยกเลิกการใช้บริการของเราภายใน 30 วัน และคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาหลังจาก 30 วัน ผ่านไปแล้ว แต่เราจะไม่คืนเงินค่าบริการต่างๆให้ ถ้าคุณบอกเลิกการใช้บริการหลังจาก 30 วันแรกผ่านไปแล้ว คุณยังสามารถใช้บริการที่คุณได้ชำระไว้แล้วในเดือนนั้นต่อไปได้ และยังเพิ่มบริการฟรีให้อีกหนึ่งเดือน และสมาชิกภาพของคุณจะหมดอายุตามการสิ้นสุดลงของวงจรสมาชิก และในทันทีที่สมาชิกภาพของคุณสิ้นสุดลง การบริการของคุณจะถูกปรับลดลงเป็น สมาชิกภาพที่ลงทะเบียนเป็นแบบ ฟรี registered membership.