ฉันจะได้รับใบเสร็จ หรือใบแจ้งหนี้จากที่ไหน?

ลูกค้าของ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานก้าวหน้า จะได้รับใบเสร็จผ่านทาง อีเมล์ ในทันทีที่การซื้อเสร็จสมบูรณ์ คุณยังสามารถบันทึกเข้าที่ แผงควบคุมของคุณ เพื่อเรียกดูและพิมพ์สำเนาได้จาก แถบ ประวัติการซื้อ ได้ตลอดเวลา