ฉันจะปรับปรุง อีเมล์ของฉันได้อย่างไร ?

...
บันทึกเข้าโดยใช้ แผงควบคุม BiZiDEX ของคุณ และ คลิ๊ก ‘บัญชี’ จาก รายการเลือกแบบดึงลง และทำการแก้ไขข้อมูล แล้วคลิ๊ก ที่ ปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลงของฉัน ที่อยู่ด้านล่างของหน้านั้น