หน้าโพรไฟล์ ของบริษัทคืออะไร?

หน้า โพรไฟล์ คือ หน้าสำหรับสาธารณชน ที่แสดงข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ตัดสินใจที่จะใช้ร่วมกับชุมชน คุณสามารถเข้าถึงได้โดยตรง ด้วยการพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ www.BiZiDEX.com/YourURL