ฉันจะยกเลิกบัญชีได้หรือไม่?

ในการยกเลิกบัญชีของคุณ ให้ บันทึกเขาแผงควบคุมของคุณ และ ไปที่ บัญชี ซึ่งคุณสามารถยกเลิกบัญชีได้เลย