ฉันสามารถใช้ชื่อเว็บไซต์ของฉันกับช่องทางการเชื่อมต่อกับ BIZIDEX ได้หรือไม่?

ได้ เพราะทันทีที่คุณได้กำหนด เว็บไซต์ เฉพาะ BiZiDEX URL ของคุณแล้ว ให้ติดต่อ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ส่งต่อเว็บไซต์ของคุณไปที่ www.BiZiDEX.com/YourURL