ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามีผู้เข้าเยี่ยมชมโฆษณาของฉันมากน้อยแค่ไหน?

...
คุณสามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการที่รายงานตามความเป็นจริง ที่มีอยู่ในแผงควบคุมของสำนักงานเสมือน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการค้าขายที่ได้รับจากอุปกรณ์ค้นหาของ BiZiDEX วิวัฒนาการของตำแหน่งและการค้าขายของคุณ จะถูกสร้างขึ้นโดยรวมบนเว็บไซต์เของเราซึ่งจะสะท้อนให้เห็นสถานะของบัญชีของคุณ *มีบริการเฉพาะในแผนงานพื้นฐานและแผนงานก้าวหน้า เท่านั้น