การวางตำแหน่งจะใช้เวลานานแค่ไหน?

รับประกันการวางตำแหน่งในประเทศที่มีการสนับสนุน ตั้งแต่ 30 วัน ถึง 12 เดือน การวางตำแหน่งในเมืองที่มีการสนับสนุน ตั้งแต่ 30 วัน ถึง 12 เดือน การแบ่งประเภทในท้องถิ่น ตั้งแต่ 30 วัน ถึง 12 เดือน