CHỌN LỰA THANH TOÁN LÀ GÌ?

...
Nếu Bạn Chọn Kế Hoạch Cơ Bản Hoặc Kế Hoạch Nâng Cao, Bạn Có Thể Thanh Toán Bằng Thẻ Visa Hoặc Mastercard.