TÔI CÓ THỂ HUỶ BỎ TÀI KHOẢN CỦA TÔI KHÔNG?

Để Hủy Bỏ Tài Khoản Của Bạn, Hãy Đăng Nhập Vào Bảng Điều Khiển Của Bạn Và Đi Vào Tài Khoản. Từ Đó Bạn Có Thể Hủy Bỏ Tài Khoản Của Bạn.