TÔI ĐĂNG KÝ VỚI BIZIDEX BẰNG CÁCH NÀO?

Đăng Ký Rất Đơn Giản. Bấm vào Gia Nhập Với Chúng Tôi Miễn Phí Trên Cùng Bên Phải Của Bất Kỳ Trang Bizidex Sau Đó Chọn Tùy Chọn Phù Hợp Với Bạn Nhất. Đăng Ký Với Facebook, Linkedin, Google+, Hoặc Với Địa Chỉ Email Của Bạn, Tạo Mật Khẩu Của Bạn Và Bấm Vào Đăng Ký. * Xin Lưu Ý Rằng Bạn Không Thể Thay Đổi Tên Người Dùng Của Bạn Một Khi Bạn Đã Chọn.