About the Business

BIZIDEX Là Hạng Mục Kinh Doanh Hoạt Động Trên Cơ Sở Quảng Cáo Địa Phương Trong Thành Phố, Tiểu Bang, Quốc Gia, Châu Lục Và Trên Toàn Cầu. BIZIDEX Ra Mắt Tháng 5 Năm 2014, Đưa Quảng Cáo Và Thị Trường Cùng Với Nhiệm Vụ Giúp Các Doanh Nghiệp Địa Phương Và Cộng Đồng Quốc Tế Phát Triển.BIZIDEX Nhãn Hiệu Hàng Đầu Của Người Tiêu Dùng Bao Gồm Tìm Kiếm Phổ Biến Trên Bất Kỳ Thiết Bị Và Bất Kỳ Trình Duyệt. Đối Với Các Nhà Quảng Cáo, BIZIDEX Là Giải Pháp Quảng Cáo Địa Phương Và Quốc Tế Hàng Đầu.

Additional Information
Receive Credit Card:
Yes
Delivery:
Yes
Video
Location & Hours
LẦU 14, CENTRAL OFFICE ,72 LÊ THÁNH TÔN, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Business Hours
Mon10:00 PM - 08:00 AM
Tue08:00 AM - 10:00 PM
Wed08:00 AM - 10:00 PM
Thu08:00 AM - 10:00 PM
Fri08:00 AM - 08:00 AM
Sat08:00 AM - 06:00 PM
Sun08:00 AM - 06:00 PM
Subscribe Now

Get All Updates & Advance Offers