About the Business

Genom att korsa fantasins labyrint är Göran Söderin en författare som dansar på kanterna av verkligheten och skapar berättelser som suddar ut gränserna mellan vad som är och vad som kan vara. Med en penna som kompass och ord som vägvisare korsar Göran Söderin sinnets landskap och utforskar djupet av mänsklig erfarenhet och tillvarons mysterier.

Additional Information
Receive Credit Card:
No
Delivery:
No
Location & Hours
Chemin De L'europe, 64350 Crouseilles, France, Sweden
Business Hours

Open 24

Subscribe Now

Get All Updates & Advance Offers