About the Business

Taksering og Uavhengig Kontroll AS, med ekspertise fra Takst Stavanger, gir en omfattende beskrivelse av din eiendom, en nøye begrunnelse for den fastsatte verdien, og eventuelle tilleggsopplysninger som er nødvendige for å underbygge vår konklusjon.

Additional Information

Receive Credit Card:
No
Delivery:
No

Location & Hours

Ormøyveien 34, 4085 Hundvåg, Norway

Business Hours

Open 24

Subscribe Now

Get All Updates & Advance Offers