About the Business

VitaLab shpk është një kompani e specializuar në import, eksport, dhe tregtinë me shumicë dhe pakicë të pajisjeve mjekesore, mobiljeve mjekesore , pajisjeve diagnostikuese, pajisjeve laboratorike dhe materiale konsumi, lëndëve të para dhe ambalazhe në fushën e kozmetikës dhe farmaceutikes. Ne kemi një angazhim të fortë ndaj cilësisë dhe inovacionit, dhe ofrojmë produkte që përputhen mestandardet më të larta të cilësisë për të ofruar një siguri të lartë për përdoruesit.

Additional Information

Receive Credit Card:
No
Delivery:
No

Location & Hours

Tirana, Tirana, Albania

Business Hours

Open 24

Subscribe Now

Get All Updates & Advance Offers