กำลังมองหาธุรกิจเฉพาะอยู่หรือ?

บริษัท BiZiDEX International - การค้นหาและค้นพบโดยพลังของคนหมู่มาก

BiZiDEX คือดัชนีธุรกิจอย่างหนึ่งที่จัดทำขึ้นในระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับการโฆษณาในในท้องถิ่น ในเมือง มลรัฐ และประเทศของคุณตลอดจนทวีปต่างๆและทั่วโลก  BiZiDEX เปิดตัวเป็นครั้งแรกในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ด้วยการนำการโฆษณาและตลาดมารวมกันด้วยภารกิจในการให้ความช่วยเหลือ ธุรกิจต่างๆในท้องถิ่นและสังคมนานาชาติให้เติบโตขึ้น

แบรนด์สำหรับผู้บริโภคหลักของ  BiZiDEX  รวมไปถึงการค้นหาที่ได้รับความนิยมด้วยอุปกรณ์ใดๆและในโปรแกรมการค้นหาใดๆด้วย  สำหรับนักโฆษณาแล้ว  BiZiDEX คือทางออกของการโฆษณาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติชั้นนำ ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับผู้บริโภคแบบออนไลน์ใน โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล/ แอปเปิล คอมพิวเตอร์

บัญชีรายชื่อธุรกิจแบบฟรีของ  BiZiDEX  จะรวมไว้ในโปรแกรมสำเร็จรูปที่ก้าวหน้าของเรา พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาอื่นๆ สามารถเข้าถึงประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ตถึง 90%

ผลิตภัณฑ์และบริการของ BiZiDEX ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและผู้สนับสนุนการขายออนไลน์ในตลาดท้องถิ่นในเมืองของคุณไปจนถึงตลาดทั่วโลก