About the Business

Address : No.315/5 Premium Place ( Kaset-Nawamin ) Sukontasawat 11-13, Sukontasawat Road, Ladprao, Ladprao Bangkok 10230,,,,,,,,,,, ท่านใดต้องการบริการทำความสะอาดแบบครบวงจร บริษัททำความสะอาด Care Cleans พร้อมให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ เพราะเราคือผู้ประกอบการด้านทำความสะอาดที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี บุคลากรทั้งหมดล้วนมีคุณภาพ ผ่านการอบรมการทำความสะอาดอย่างรอบด้าน เราตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับ 1 Care Cleans พร้อมให้บริการทำความสะอาด แม่บ้านรายวัน/ประจำ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อแบบละอองฝอยละเอียด และบริการอื่นๆ เรายินดีประเมินราคาก่อนปฏิบัติงานตามจริง ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายหน้างานเพิ่ม และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ติดต่อพวกเราได้เลยวันนี้.

Additional Information
Receive Credit Card:
No
Delivery:
No
Location & Hours
Bangkok, Thailand
Business Hours

Open 24

Subscribe Now

Get All Updates & Advance Offers